Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Brány nesené do chmelnic

Brány jsou určené pro práci ve všech chmelařských oblastech s maximálním sklonem pozemku 4° v příčném i podélném směru. 

Slouží k příčnému a podélnému vláčení, k dokonalému urovnání a prokypření půdy včetně zapravení průmyslových hnojiv i k vyčištění chmelnic od zbytků vodícího drátku. Brány se skládají z bidelce a čtyř bránových dílců. V bránových dílech je namontováno celkem 100 ks hřebů.

Technické parametry:

  • Délka stroje: 1 350 mm
  • Šířka stroje v přepravní poloze: 2 200 mm
  • Šířka v pracovní poloze: 4 950 mm
  • Hmotnost stroje: 830 kg
  • Pracovní rychlost: 3 km.h-1
  • Výkonnost W1: 0,5 ha.h-1
  • Energetický zdroj: 40 - 55 kW
TOP