Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Zpracování chmele

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec – zpracovává a skladuje chmel na nejvyšší úrovni - granule typu 90, granule typu 45 a lisovaný chmel v klimatizovaných a standardních skladech chmele.

 

Úvod

Tradice a kvalita českého chmele zavazuje k tomu, aby tento chmel byl také kvalitně zpracován dle požadavků světového obchodu. Žatecký chmel je světovým chmelařským synonymem pro nejvyšší kvalitu. V tomto směru CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec navazuje na tradici několika desítek soukromých firem, které se do třicátých let 20.století zabývaly otázkou balení a obchodu s chmelem.

Od těch dob se požadavky odběratelů radikálně změnily. Balení do pěstitelských žoků nebo balotů začalo od sedmdesátých let výrazně ustupovat ve prospěch chmelových výrobků. Zprvu to byla výroba mletého chmele, která byla po několika letech zcela nahrazena výrobou chmelových granulí. I zpracování chmele do granulí prošlo svým vývojem. Nejprve to byly granule typu 90, balené vakuovým způsobem. Od roku 1985 jsou v Žatci granule baleny ve světě běžným tzv. soft systémem.

Stále vzrůstající požadavky na granulovaný chmel znamenaly nutnost výstavby další zpracovatelské kapacity v Žatci. Ta byla uvedena do provozu na jaře roku 1993 pro typ 90 a v zimě téhož roku i pro koncentrované granule, tzv. typ 45. Jsme tedy schopni splnit v této oblasti všechny požadavky odběratele.

 

Důraz na kvalitu chmele

Pozornost pivovarských odborníků se v posledních desetiletích přesouvá stále více k objektivně hodnoceným znakům kvality chmele, především obsahu hořkých látek. To znamená, že se klade důraz nejen na deklaraci hořkých látek po zabalení, ale některé pivovary si přímo smluvně zajišťují skladování chmele před zpracováním v klimatizovaných prostorách. To byl i důvod, proč na přelomu století byla část dosavadní skladovací kapacity přebudována na klimatizované sklady. V současné době je polovina skladovací kapacity CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec klimatizovaná.

 

Certifikace ISO a HACCP

Jak již bylo uvedeno, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec věnuje otázce zpracování chmele mimořádnou pozornost. Dokladem toho je i skutečnost, že v dubnu 1999 prošel závod Žatecký chmel úspěšně mezinárodním auditem dle ISO 9002. Tento audit provedla firma Lloyds Register Quality Assurance. Nezůstalo pouze u tohoto certifikátu. CHMELAŘSTVÍ úspěšně prošlo certifikací dle ISO 14001 na životní prostředí. Protože část odběratelů dává před certifikací ISO přednost analýze kritických bodů (HACCP), rozšířilo své portfolio certifikátů i o HACCP. I když platnost dalšího certifikátu nebyla obnovena, zpracovatelský provoz je odsouhlasen dle podmínek tzv. košer výrobků. V nedávné době podnik prošel certifikací na zpracování bio produktů a má na to příslušné oprávnění. Zcela zvláštní je certifikát FDA, který umožňuje expedovat český chmel na americký trh.

 

Sledování kvality používaných obalových materiálů a plynů

Problematika balení granulovaného chmele předpokládá průběžné sledování kvality zejména následujících materiálů a plynů:

  • kvalita a vhodnost fólie pro balení granulací
  • kvalita a požadované parametry kartónů s ohledem na typ balení
  • požadovaná čistota použitých inertních plynů, v našem případě CO2 a N2.

 

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec sleduje problematiku výroby bariérových fólií u několika evropských výrobců a ve spolupráci s jejich specialisty vyhodnocuje možnost výroby fólie, která by splňovala všechny požadavky na balení granulací, s přihlédnutím k ceně fólie. Tyto fólie jsou pak testovány specialisty výrobních firem přímo na balících zařízení CHMELAŘSTVÍ. Pro vlastní balení jsou používány jen fólie, které po všech stránkách vyhověly uvedeným náročným testům. Parametry použité fólie jsou při dodávce kontrolovány nezávislou specializovanou firmou. Použití této folie je po náročných testech schváleno hygienikem pro balení potravin.

Rovněž v oblasti kartonáže spolupracujeme s největšími výrobci kartónů v Evropě. Cílem je zajištění takového kartonu, který by po všech stránkách vyhovoval požadavkům současného obchodu. Zde mám na mysli zejména pevnostní parametry kartonáže ve vztahu k hmotnosti balení, typu vyprazdňování u konečného spotřebitele a v neposlední řadě i způsobu skladování a druhu přepravy.

Samostatnou kapitolou je předvídání rizik při zejména zámořských relacích a z toho důvodu možnému poškození sáčků nebo kartonu. Z toho důvodu CHMELAŘSTVÍ spolupracuje s odborníky na balení potravin, z oboru logistiky apod.

Vlastní zabalený granulovaný chmel je kontrolován mechanicky i laboratorně na neporušenost obalu a zajištění dostatečného inertního prostředí uvnitř obalu.

 

Laboratoř

Podniková laboratoř je rovněž certifikována a provádí všechny běžné analýzy dle EBC nebo MEBAK. K ověření kvality práce laboratoře je podnik zapojen do celé řady kruhových testů ke zjištění eventuálních diferencí mezi laboratořemi předních odběratelů. Z tohoto pohledu nejdůležitější (a svým způsobem i prestižní) je členství v AHA (Arbeitsgruppe Hopfenanalyse), které momentálně sdružuje 36 předních světových laboratoří, provádějících analýzu chmele. A výsledky z těchto kruhových testů jsou velice dobré.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec mimo své působnosti v oblasti balení sleduje nové trendy i v příbuzných oblastech. Družstvo vyvinulo program pro evidenci sklizeného chmele a spolu využitím čárového kódu na nových typech štítků na obalech chmele optimalizuje také evidenci ve skladech. Spolu s tím jsou např. i sledovány otázky klimatizace chmele, jeho vlivu na kvalitu a skladovatelnost chmele.

TOP