Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Systém hodnocení udržitelného pěstování chmele

Dokument popisuje systém hodnocení udržitelného pěstování chmele, který vytvořilo a udržuje CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.
Systém byl vypracován v souladu s principy Farm Sustainability Assesment, který je nástrojem platformy SAI (Sustainable Agriculture Initiative). Zároveň je navržen ve shodě s doporučeními organizace ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labeling) tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší důvěryhodnosti. Cílem tohoto systému je podporovat udržitelný způsob pěstování chmele z pohledu ekologického, ekonomického i sociálního. Systém umožňuje zákazníkům i dalším zainteresovaným stranám získat informaci o udržitelnosti hospodaření jednotlivých pěstitelů.

Dokument ke stažení

Formulář pro pěstitele

TOP