Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Rotační zvlhčovač vzduchu K 51 - CH

Rotační zvlhčovač K 51-CH je zařízení ke zvlhčování vzduchu a následnému klimatizování chmele na požadovanou výstupní vlhkost.

 

Nahrazuje původní registr pračky vzduchu osazený tryskami, voda potřebná pro klimatizování chmele protéká potrubím většího průřezu (½ “) takže nedochází k žádnému ucpávání chmelovými lupínky.

Rotačním zvlhčovačem K 51-CH lze zvýšit výkon klimatizace při minimálních nárocích na údržbu. Je nutné zajistit pouze základní fi ltraci nasávané vody. Dle výkonu a typu se do pračky vzduchu instalují jeden nebo dva zvlhčovače K 51-CH. Vodní pračka vzduchu pásové sušárny PCHB 750k je vybavena dvěma zvlhčovači a je schopná zklimatizovat 220 - 250 kg suchého chmele za hodinu.

Součástí technologie je dále malé dávkovací čerpadlo typu 3COA 10-27P1 (zajištění cirkulace vody), vodoinstalační rozvod a rozvaděč s elektroinstalací.

Technické parametry:

  • Výkon u pásové sušárny PCHB 750k: 220 - 250 kg suchého chmele za hodinu
  • Rozsah výstupní vlhkosti chmele: 8 - 12 %
  • Elektromotor zvlhčovače: Typ SIEMENS 1 LA 7073 - 2AA11, Pn = 0,55 kW Un = 400V 50Hz D/Y
  • Elektromotor čerpadla: Typ 3COA 10 - 27 P1, Pn = 360W Un = 400V 50Hz
TOP