Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Výpočetní středisko

Výpočetní středisko poskytuje ostatním střediskům a závodům CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec služby, týkající se výpočetní techniky.

Ve Výpočetním středisku byl vytvořen systém pro evidenci chmele HOPWIN2. Tento software byl poskytnut i obchodním firmám, aby se minimalizovalo předávání papírových dokumentů o sklizni chmele.

 

Informační systém chmele

Schéma předávání dat od pěstitele na Portál farmáře a ke zpracovateli

 

Digitální váha na chmel

Dodává závod Mechanizace, CHDŽ

Program Žoky3


Možnost ručního pořízení pěstitelem


Vytvořilo oddělení IT CHDŽ, viz níže

Portál farmáře


Možnost ručního pořízení pěstitelem


MZe, CCV

Prohlášení producenta

(s čárovými kódy)

Papírový doklad dle požadavku UKZUZ

Program HOPWIN

(rychlé vložení PP pomocí čárových kódů)

Interní aplikace pro evidenci chmele v CHDŽ

 

Program Žoky3
informace a odkazy pro stažení

Program Žoky3 je určen pro ty pěstitele, kteří mají digitální váhu, nebo mají větší požadavky na tvorbu uživatelských sestav. Program má následující funkce:

  • Načtení dat z digitální váhy
  • Ruční pořízení vah žoků/hranolů
  • Vytvoření partií
  • Elektronický přenos dat na Portál farmáře
  • Tisk Prohlášení pěstitele
    (se dvěma čárovými kódy pro rychlé načtení do systému Hopwin2 Chmelařství)
  • Tisk uživatelských sestav, rozborů apod.

 

Aktuální verze programu ŽOKY3 v.2.09 ze dne 18.11.2016
Tato verze reaguje na ukončení podpory zranitelného protokolu SSL 3.0 dne 28.10.2016, viz informace zde.

Postup instalace verze 2.09: Odinstalujte starou komponentu, která fungovala do 28.10.2016: 
  pod Win10: Start, kolečko Nastavení, Aplikace a funkce, vOKOsCOM klik, Odinstalovat...
  pod Win7: Start, Ovládací panely, Programy, Programy a funkce, vOKOsCOM poklikat...

Potom můžete stáhnout a nainstalovat Žoky3 v. 2.09

 

Změna 18.11.2016 - přechod na novější verzi komunikační komponenty vOKOsCOM
Změna 9.9.2015 - Tlačítko pro přečíslování obalů v partii

V případě starších digitálních vah (které komunikují přes 'krabičku' a ne přes 'flešku') musí být na počítačí nainstalován ovladač krabičky 'Formatic driver' - odkaz pro stažení

A pokud dostáváte chybové hlášení Nesprávný řetězec třídy, proveďte odinstalování a nainstalování komponenty pro komunikaci s Portálem farnáře - zde je odkaz pro stažení

 

Opravy výtahů

Jozef Jánošík
tel.: +420 603 232 795
e-mail: janosik@chmelarstvi.cz 

TOP