Kontaktní informace

Telefon: +420 415 733 709  |  Seznam všech kontaktů  |  Lokace v Mapy.cz

http://

Překlenutí těžkého odsávání

Překlenutí těžkého odsávání je technickým řešením odstavení sekce odlučování těžkých příměsí u česacích strojů LČCH 2, LČCH 4E a LČCH 4M.

Tuto modernizaci česacích strojů je možné realizovat u pěstitelů, jenž pěstují chmel na bezháčkových chmelovodičích. Pěstitelům přináší úspory elektrické energie, investic na obnovu a údržbu drátěných pasů a elektromotoru, času v podobě odstávek a snížení ztrát chmele. Překlenutí se skládá ze dvou na sebe navazujících dopravníků s gumovými pásy.

Technické parametry:

  • Počet překlenovacích dopravníků: 2
  • Délka jednoho dopravníku: 2 040 mm
  • Šířka (bez hnací hřídele): 1 020 mm
  • Celková délka: 3 800 mm
  • Váha: 90 mm
TOP