Contact information

Telefon: +420 415 733 709  |  Contact list  |  Location on Map server

http://

Automatické digitální váhy

Váha je určena pro zjištění hmotnosti žoku s chmelem, přiřazení evidenčních údajů k žoku a přenesení naměřených hodnot do celostátního evidenčního systému.

Stručný popis funkce plné verze:

Správce systému předdefinuje parametry váženého chmele.

Parametry jsou tyto:

 • číslo (název) odrůdy
 • číslo (název) pěstitele
 • poznámka
 • číslo (název) chmelnice
 • číslo (název) sušárny
 • číslo (název) obce

Obsluha zadá hmotnost prázdného žoku. Poté žok s chmelem položí na váhu a odečte hmotnost. K navážené hmotnosti přidá jedinečné číslo UKZUZ, které sejme z průvodní karty žoku pomocí čtečky čárového kódu. Celý soubor dat vztahující se k váženému žoku včetně hmotnosti je uložen do paměti ovládací jednotky váhy.

Současně je celý soubor dat vytisknut na vážní lístek. Lístky je možno plynule odtrhávat, nebo se mohou navíjet zpět do tiskárny pro jejich archivaci. Takto zpracovaných žoků lze do paměti uložit řádově stovky. Poté cca. 1x týdně je možno převést veškerá navážená data z jednotky do kancelářského počítače (buď kabelem nebo přenosnou čtečkou), kde budou začleněna do programu spravující celostátní systém evidence žoků.

Základní sestava obsahuje:

 • vlastní vážící plošinu
 • opěrný rám na žok
 • zobrazovací jednotku
 • software pro PC - dirver pro stažení dat z váhy
 • propojovací kabel váha - PC

Volitelné příslušenství:

 • tiskárna
 • přenosná čtečka místo propojovacího kabelu
 • stojánek na ovládací panel
 • čtečka čárového kódu

Technické parametry:

 • Rozměr plošiny: 650 x 650 mm
 • Váživost: 150 kg
 • Dílek: 50 g
 • Provedení: ocelová robustní konstrukce
 • Povrchová úprava: komaxit
 • Napájení: 230 VAC
TOP