Contact information

Telefon: +420 415 733 709  |  Contact list  |  Location on Map server

http://

Certifikáty

V roce 1999 získalo družstvo osvědčení systému řízení kvality pro činnosti nákupu, skladování, zpracování a prodeje chmele dle mezinárodních norem ISO 9002 po novelizaci dle norem ISO 9001:2000. Osvědčení vydala světově uznávaná společnost Lloyd's Register Quality Assurance.

Nové požadavky nejvýznamnějších světových pivovarů v oblasti plnění hygienických předpisů a norem nás dovedly rovněž k zavedení auditovaného systému HACCP v listopadu roku 2003.

Také přijímáme zodpovědnost za ochranu životního prostředí ve všech provozech a procesech spojených s naší činností.

Další informace jsou k dispozici v těchto dokumentech:

Environmentalni_politika.doc
Politika_jakosti_ZZCH.doc
EM_01_00.DOC

Certifikát ISO 9001:2000
Certifikát HACCP

TOP