Contact information

Telefon: +420 415 733 709  |  Contact list  |  Location on Map server

http://

Žoky3 - nový přístupový klíč pro komunikaci s Portálem farmáře

Od 1.6.2017 už není možné v programu Žoky3 používat stejné heslo, jako pro 'ruční' přihlášení na eagri.cz. Místo hesla je nutné použít nový klíč, který si vygenerujete na eagri.cz.
Další informace viz článek zde.

 

TOP